Irvin Yalom: Usuwaj przeszkody z drogi rozwoju

Irvin Yalom: Gdy ucząc się psychoterapii, szukałem własnej drogi, największą pomocą była mi książka Karen Horney „Nerwica a rozwój człowieka”, w niej zaś największe wrażenie wywarł na mnie pogląd, zgodnie z którym człowiek ma wrodzoną skłonność do samorealizacji. Horney wierzyła, że jeśli usunie się przeszkody, istota ludzka rozwinie się w dojrzałego, pod każdym względem spełnionego Read more about Irvin Yalom: Usuwaj przeszkody z drogi rozwoju[…]