Alexander Lowen: Jesteś swoim ciałem

Alexander Lowen: Bioenergetyka opiera się na prostym założeniu, że każdy człowiek jest swoim ciałem. Nie można istnieć w oderwaniu od żywego ciała, w którym się bytuje i poprzez które wyraża się siebie i utrzymuje kontakty z otaczającym światem. Spór z tym twierdzeniem byłby nierozsądny, jako że wtedy należałoby określić część siebie, która nie jest częścią Read more about Alexander Lowen: Jesteś swoim ciałem[…]